Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिओन, सर्लाही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिओन, सर्लाही

गा.वि.स.सचिवहरुको फोन नं.

2075-12-25

2075-12-25


ईलका प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतका गा.वि.स.सचिवहरुका सम्पर्क नम्बरहरु

 सि.न.

   गा.वि.स. को नाम

   सचिवको नाम

  मोबाइल नम्बर

  कार्यालय नम्बर

 १.

   अत्रौली

   गोपाल प्रसाद थापा

  ९८४४०३४३४९

 

 

 २.

   बरहथवा

   कमल प्रसाद पौडेल

  ९८०७६४४०६०

 

 

 ३.

   ढुंगेखोला

   भक्त बहादुर थापा

 

 

 

 ४

   घुर्कौली

  टुक राम कोईराला

 ९८४४०४८९८०

 

 

 ५

   हजरिया

   रामदेव महतो

  ९८४४१२३६२६

 

 

 ६

  हरिवन

   राजकुमार थापा

  ९८४४१४९८००

 

 

 ७

   ईश्वरपुर

  कृष्णप्रसाद आचर्य

  ९८४४०६३३२१

 

 

 ८.

   जब्दी

  सोम प्रसाद न्यौपाने

  ९८४४०६४११५

 

 

 ९.

  कालिन्जोर

  गोविन्द प्रसाद ढुंगेल

   ९८४४०८७२१४

 

 

 १०.

   कर्मैया

   कमल प्रसाद पौडेल

   ९८५४०३५७७१

 

 

 ११.

   लालबन्दी

  केशव शाही

   ९८५४०३५७९५

 

 

 १२.

   मुर्तिया

  सिहेश्वर राय

   ९८४४०५३१००

 

 

 १३.

   नारायणखोला

  ओम बहादुर श्रेष्ठ

  ९८४४०३२०५४

 

 

 १४.

   नेत्रगंज

  नारायणप्रसाद पोखरेल

  ९८४४१०८०२१

०४६-५७००७६

 

 १५.

   पत्थरकोट

  नेत्र प्रसाद दहाल

 

 

 

 १६.

  राजघाट

  श्याम बहादुर मुरी मगर

  ९८४४०४८९४५

 

 

 १७.

   रानीगंज

  कुलनाथ घिमीरे

  ९८४४०७६७६१

 

 

 १८.

  सासापुर

  उद्धव नारायण श्रेष्ठ

  ९८४४१६७६९५

 

 

 १९.

   शंकरपुर

  कुलदीप घिमीरे

  ९८४४०४९९२४

 

 

 २०

   परवानीपुर

  प्रेम बहादुर थापा

  ९७४४००१२५७