Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिओन, सर्लाही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, हरिओन, सर्लाही

मनाेज कुमार मिश्र

  • मनाेज कुमार मिश्र

मनाेज कुमार मिश्र


मनाेज कुमार मिश्र
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
सम्पर्क 9854077555
बहाल मिति २०७५ असार २६