नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
हरिऔन सर्लाही


राहदानी सम्बन्धी

यस कार्यालयमा विभिन्न मितिमा राहदानीको लागी आवेदन दिनुभएको व्यक्तिहरु फारममा त्रृटी भई सच्चाउन केन्द्रिय राहदानी विभाग पठाएकोमा तपसिल व्यक्तिहरुको राहदानी तयार भएकोले सक्कल नागरिकता बैक भौचर लिई स्यवं उपस्थित भई राहदानी बुझ्नुहुन साथै १२ औ लटको राहदानी फारम प्रोसोधन गर्दा फारम तथा फोटो विग्रकोले कारणले फर्केका व्यक्तिहरु पनि फारम तथा फोटो पुन सच्चाई फारम पेश गर्नुहुन जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Additional Documents

Title Size Download
1372697054.jpg 205 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय