नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
हरिऔन सर्लाही


स्था. प्रशासन

स्था. प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु

१. ठाडो उजुरी

२. शान्ती सुरक्षा

३. बजार अनुगमन

४.भष्ट्रचार

५. दलित जनजाती सिफारिस

६. नाबालक प्रमाणित

६. अन्य कार्यहरु

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय