नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
हरिऔन सर्लाही


सबै डाउनलोड

Title Size Download
आधिकारीकता सिफारिस पत्र 1224 KB Download
राहदानी फारम 962 KB Download
नयाँ नागरिकताको लागी अनुसुची - १ 110 KB Download
बैबाहिक अंगीकृत फारम अनुसुची-७ 80 KB Download
प्रतिलिपी नागरिकता फारम 87 KB Download
राहदानी बनाउन लाग्ने दस्तुर 29 KB Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय